77015454
Даваа - Баасан
09: 00 - 18:00
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Нью хоризонс оффис, 11 давхар, 1101 тоот
{{pos2}}
{{pos3}}
{{pos4}}
{{pos7}}
{{pos8}}
{{pos10}}
{{pos11}}
{{pos12}}
{{pos15}}
{{pos16}}
{{pos18}}
{{pos19}}
{{pos20}}
{{pos22}}
{{pos23}}
{{pos24}}
{{section100}}
{{section101}}
Таныг сайн тодорхойлох 2 хүний мэдээлэл: /Шууд удирдлага, хамтран ажиллагч, дадлагын удирдагч гм.../
Нэр Байгууллагын нэр* Албан тушаал* Утасны дугаар* Ямар холбоотой болох* Сис дугаар1 Таны хэн болох Тухайн байгууллагад ажилладаг эсэх Тухайн байгууллагад банкны ажилтан Овог Домайн menu_employee Төрсөн он Хот Дүүрэг Төрсөн огноо Регистрийн дугаар modifiedDate Үүсгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Бүртгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч Төрлийн код
{{section103}}
{{section104}}
{{section105}}
{{section106}}
{{section107}}
{{section108}}
{{pos4}}
{{pos7}}
{{pos8}}
{{pos12}}
{{pos15}}
{{pos16}}
{{pos20}}
{{pos23}}
{{pos24}}
No file selected
Гэрийн хаяг
Хот Дүүрэг Гудамж Хаяг Сис дугаар1 Хаягийн төрөл УЛС phoneNumber mobileNumber Э-Мэйл хаяг ownershipId Ажилтны мэдээлэл Өөрчилсөн огноо.. coordinate menu_employee pensionaryId Сонирхогч streetName
{{section35}}
{{section36}}
{{section37}}
{{section38}}
{{section109}}
{{section110}}
{{section111}}
{{section112}}
{{section14}}
Ажлын туршлага (Сүүлийн ажлын туршлагаас эхлэн бөглөнө үү)
Байгууллагын нэр* Эрхэлж байсан албан тушаал* Ажилд орсон огноо* Ажлаас гарсан огноо Сарын цалин* Таны гаргаж байсан амжилт Ажлаас гарсан шалтгаан typeCode Сис дугаар1 Салбар нэгж Бүтэн хаяг Тодорхойлолт гаргах хүний нэр Тодорхойлолт гаргах хүний утас НДШ төлсөн эсэх Төрийн байгууллага эсэх Салбар байгууллага эсэх Тухайн байгууллага эсэх Тушаалын дугаар Халуун орон эсэх Тушаал Ажилтны мэдээлэл НДД menu_employee modifiedDate Үүсгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Бүртгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч
{{section16}}
{{section17}}
{{section113}}
{{section114}}
{{section115}}
{{section116}}
{{section117}}
{{section118}}
Ерөнхий боловсрол
Улс* Хот/Аймаг* Сургуулийн нэр* Элссэн он* Төгссөн он* Голч дүн typeCode Сис дугаар1 Боловсролын зэрэг Хот/Аймаг Сургууль* Боловсролын түвшин Эхлэх огноо Дуусах огноо, цаггүй Мэргэжил Ажилтны мэдээлэл Гэрчилгээний дугаар Хугацаа Гадаад эсэх Ажиллаж байхдаа TimeTypeId Сургуулийн төрөл Бүртгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Өөрчилсөн огноо fileAttachment Үүсгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч menu_employee isReport topic Мэргэжлийн индэкс Банкны данс дэлгэрэнгүй educationField Үнэмлэхний дугаар
Их дээд сургууль
Боловсролын зэрэг* Улс* Хот/Аймаг* Сургуулийн нэр* Мэргэжил* Элссэн он* Төгссөн он* Дүнгийн голч Төрлийн код Сис дугаар1 Ажилтны мэдээлэл Гадаад эсэх Боловсролын зэрэг Хот/Аймаг* Сургууль* Элссэн огноо Төгссөн огноо Дипломын бүртгэлийн дугаар Гэрчилгээний дугаар topic educationField Хугацаа Ажиллаж байхдаа TimeTypeId Сургуулийн төрөл Бүртгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Өөрчилсөн огноо fileAttachment Үүсгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч menu_employee Банкны данс дэлгэрэнгүй isReport Мэргэжлийн индэкс
Хэлний мэдлэг
Гадаад хэлний нэр* Сонсох* Ярих* Бичих* Унших* id Ажилтан Сонирхогч Мөр readValue Түвшин тогтоох шалгалтын нэр writeValue Түвшин тогтоох шалгалтын нэр Шалгалт өгсөн он* startDate Шалгалтын оноо fluencyValue listenValue speakValue Ажилтны мэдээлэл isActive customerId Үүсгэсэн огноо createdUserId modifiedDate modifiedUserId Хугацаа Онооны хүчинтэй хугацаа
Компьютерийн програм дээр ажиллах чадвар
Компьютерын програм* Ажиллах чадвар* Бүртгэсэн хэрэглэгч menu_employee Боломжит харилцагч Хэлтсийн албан тушаал skillValue Өөрчилсөн хэрэглэгч durationYear Сис дугаар1 groupParentId Харъяалагдах skill_type Мэргэшил skillKeyMetadataId Албан тушаал Үүсгэсэн огноо modifiedDate jobDescriptionId
{{section31}}
{{section32}}
{{section33}}
{{section13}}
{{section119}}
{{section120}}
{{section121}}
Гэр бүлийн байдал (Одоо хамт амьдарч байгаа )
Таны хэн болох* Овог* Нэр* Төрсөн огноо Одоо ажиллаж байгаа байгууллагын нэр* Одоо эрхэлж буй албан тушаал* Утасны дугаар Төрлийн код Сис дугаар1 Регистр Төрсөн он Хот/аймаг Сум/Дүүрэг Ажилдаг байгууллага Ажилладаг байгууллага Голомт эсэх menu_employee menu_employee modifiedDate Үүсгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч familyId Бүртгэсэн хэрэглэгч Сонирхогч
Ураг төрлийн байдал (эцэг эх болон өрх гэр тусгаарлан гарсан төрсөн ах, эгч, дүү, хүүхэд.... гэх мэт )
Таны хэн болох Овог Нэр Төрсөн огноо Одоо ажиллаж байгаа байгууллагын нэр* Одоо эрхэлж буй албан тушаал* Утасны дугаар Албан тушаал жил Хот Дүүрэг EMP_INFO_KEY_ID isSameCompany familyEmployeeId EMPLOYEE_ID Регистрийн дугаар modifiedDate Үүсгэсэн огноо Өөрчилсөн хэрэглэгч Бүртгэсэн хэрэглэгч УЛС Боломжит харилцагч
{{section21}}
{{section28}}
{{section29}}
{{section30}}
{{section122}}
{{section123}}
{{section124}}
{{section125}}
{{section3}}
{{section4}}
{{pos1}}

{{pos4}}
{{pos5}}
{{pos6}}
{{pos7}}
{{pos8}}
{{pos9}}
{{pos10}}
{{pos11}}
{{pos12}}
{{pos13}}
{{pos14}}
{{pos15}}
{{pos16}}
{{pos17}}
{{pos18}}
{{pos19}}
{{pos20}}
Таны онцгой ур чадвар* Таны хөгжүүлэх шаардлагатай ур чадвар* Сис дугаар1 Ажилтны мэдээлэл advantageId Бүртгэсэн огноо Өөрчилсөн огноо isAdvantage Өөрчилсөн хэрэглэгч menu_employee Үүсгэсэн хэрэглэгч Боломжит харилцагч
Урлаг, спортын авъяас
Төрөл Хичээллэсэн жил Зэрэг/Шагнал Сис дугаар1 Авьяас чадварын төрөл Ажилтны мэдээлэл Ажилтан Үүсгэсэн хэрэглэгч Өөрчилсөн Өөрчилсөн огноо Үүсгэсэн огноо Сонирхогч
{{pos2}}
{{pos3}}
{{pos4}}
{{pos5}}
{{pos6}}
{{pos7}}
{{pos8}}
{{pos10}}
{{pos11}}
{{pos12}}
{{pos13}}
{{pos14}}
{{pos15}}
{{pos16}}
{{pos18}}
{{pos19}}
{{pos20}}
{{pos21}}
{{pos22}}
{{pos23}}
{{pos24}}
{{section127}}
{{section128}}
{{section129}}
{{section130}}